سوالات متداول

علائم مشاهده شده روی گسکت | علائم مشاهده شده روی گسکت

 • گسکت دچار خوردگی شدید شده است

  +

  جنس گسکت متناسب با شرایط کاری آن نیست.

  جنسی که مقاومت بهتری در برابر عوامل خورنده داشته باشد انتخاب نمایید.

 • گسکت اکسترود شده است.

  +

  جنسی که دارای تحمل فشار بیشتری ( چگالی بالاتر) باشد جایگزین نمایید.

 • گسکت مچاله شده است.

  +

  جنسی که دارای تحمل فشار بیشتری باشد جایگزین نمایید . از رینگ های تقویت کننده استفاده نمایید یا فلنج را مورد طراحی مجدد قرار دهید.

 • گسکت به دلیل درست قرار نگرفتن بر روی سطح برجسته فلنج دچار آسیب شده است.

  +

  ابعاد گسکت را بررسی نمایید.از نصب صحیح گسکت بر روی فلنج و مرکز قرار گرفتن آن اطمینان حاصل نمایید.

 • علائم فشردگی بر روی گسکت مشاهده نمی گردد.

  +

  از مواد نرمتر یا ضخامت کمتر استفاده نمایید. سطح گسکت را کاهش دهید تا فشار سفت کردن پیچ ها کمتر شود.

 • ضخامت گسکت در محیط خارجی بیش از ضخامت آن در محیط داخلی است.

  +

  نمایانگر چرخش یا خميدیگی فلنج است.ابعاد گسکت را طوری تغییر دهید تا گسکت در فاصله کمی از پیچ ها قرار گیرد. فلنج را تقویت نمایید. از مواد نرمتر استفاده نمایید یا سطح گسکت را کاهش دهید تا فشار سفت کردن پیچ ها کاهش یابد.

 • گسکت در جهت محیطی به صورت یکسان فشرده نشده است.

  +

  روش سفت کردن پیچ ها صحیح نمی باشد. از روش ستاره ای برای محکم کردن پیچ ها استفاده نمایید.

 • ضخامت گسکت در جهت محیطی به صورت تناوبی متغیر می باشد.

  +

  نمایانگر تابیدگی فلنج است . فلنج را تقویت نمایید یا تعداد پیچ ها را افزایش دهید تا فشار پیچ ها بهتر توزیع گردد. از مواد نرمتر استفاده نمایید تا فشار سفت کردن  پیچ ها کاهش یابد . فلنج تاب خورده را ماشین کاری نمایید.

 • 1
logo

شرکت کیمیافراور در سال 1376 تاسیس گردید. این شرکت تولید کننده انواع گستکهای صنعتی که عمدتا در صنایع نفت٬ گاز٬ پتروشیمی٬ نیروگاهی وشیمیایی کاربرد دارند است.

عضویت خبرنامه

Please enable the javascript to submit this form